שימו לב חברים כי מאמר זה מחולק לשני חלקים, האחד גיבוש יחטיות גולני הקו הבסיס ושני הוא הגיבוש אשר התקיים במועד האחרון. וזו על מנת להעניק לכם קווים מנחים אשר מרכיבים את גיבוש היחידה- אותם אנו מצפים מכם לזהות.

אתם תקראו את מהלך כל היום של הגיבוש ומיד לאחריו אם התבצעו שינויים בגיבוש האחרון. אתם תמצאו אותם מתחת לכותרת "עדכון מגיבוש יחטיות גולני שהתקיים במועד האחרון"