שימו לב חברים כי המאמר שלפינכם מחולק לשני חלקים, האחד גיבוש צנחנים הקו הבסיס ושני הוא הגיבוש אשר התקיים במועד האחרון וזו על מנת להעניק לכם קווים מנחים אשר מרכיבים את הגיבוש לחטיבת הצנחנים – אותם אנו מצפים מכם לזהות.

אתם תקראו את מהלך כל היום של הגיבוש ומיד לאחריו אם התבצעו שינויים בגיבוש האחרון אתם תמצאו אותם מתחת לכותרת "עדכון מגיבוש צנחנים שהתקיים במועד האחרון"